Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với V9Bet! Trang web này cung cấp các dịch vụ cá cược trực tuyến với những điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ những quy định này. Vui lòng đọc kỹ và xem xét trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều khoản chung

Đồng ý và chấp nhận: Bằng cách sử dụng dịch vụ của V9Bet, bạn chấp nhận và đồng ý với những điều khoản sử dụng này. Việc đăng ký tài khoản hoặc tải ứng dụng của chúng tôi đều đòi hỏi bạn phải xác nhận chấp nhận những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thỏa thuận ràng buộc: Những điều khoản này tạo nên một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và V9Bet.

Bản sao lưu trữ: Chúng tôi khuyến nghị bạn in một bản sao của các điều khoản này để tham khảo trong tương lai.

Bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm: Dịch vụ và website của V9Bet được cung cấp dựa trên nguyên tắc “tình trạng hiện có” và “không bảo hành”. Chúng tôi không đảm bảo tính sẵn có hoặc đáp ứng yêu cầu của người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

Quyền thay đổi điều khoản

Quyền thay đổi: Chúng tôi có quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng mà không cần báo trước. Những thay đổi này có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Sử dụng dịch vụ

Tuân thủ hợp đồng: Bạn cam kết tuân thủ các hợp đồng dịch vụ và thanh toán phí theo thỏa thuận.

Quy định pháp luật: Bạn phải tuân thủ quy định của pháp luật và giải quyết các tranh chấp theo hợp tác và thỏa thuận.

Giới hạn trách nhiệm

Trách nhiệm của người dùng: Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất và toàn bộ về bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ và bồi thường: Bạn cam kết bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, chi phí pháp lý, thiệt hại hay phí tổn nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ: Chúng tôi giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Bạn không được sử dụng các thành phần của dịch vụ cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.

Luật áp dụng và chấm dứt

Luật áp dụng: Điều Khoản Sử Dụng này tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các điều khoản bất hợp pháp sẽ được xem xét và tách rời, không ảnh hưởng đến các điều khoản khác.

Chấm dứt: Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt bằng cách ngừng sử dụng dịch vụ.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mâu thuẫn về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline hoặc email để được hỗ trợ. Chúng tôi cam kết giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hợp lý.