Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với nhà cái V9bet! Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này mô tả các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập trang web của V9bet. Chính sách Bảo mật này mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mục đích sử dụng thông tin đó, và lựa chọn của người dùng liên quan đến việc V9bet sử dụng nó.

Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Khi người dùng tương tác với website V9bet, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt nhất và bảo vệ quyền lợi của người dùng. Các thông tin này có thể bao gồm:

Thông Tin Cá Nhân

Thông tin cá nhân V9bet thu thập từ người dùng có thể bao gồm:

– Thông tin người dùng gửi cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản, chẳng hạn như tên người dùng và địa chỉ email;

– ID thành viên;

– Bất kỳ thông tin nào người dùng cung cấp cho chúng tôi nếu người dùng liên hệ;

– Bất kỳ thông tin nào người dùng cung cấp cho chúng tôi nếu người dùng điền vào một biểu mẫu hoặc tham gia một cuộc thi qua dịch vụ của V9bet, bao gồm cả địa chỉ email nếu được yêu cầu;

– Thông tin về thiết bị người dùng sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP và vị trí địa lý.

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

– Cung cấp và cải thiện dịch vụ;

– Xử lý giao dịch thanh toán;

– Xác thực và bảo vệ tài khoản của bạn;

– Gửi thông tin khuyến mãi và cập nhật dịch vụ;

– Giải quyết các tranh chấp và vấn đề kỹ thuật;

– Tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

– Khi có sự đồng ý của bạn;

– Khi việc chia sẻ thông tin là cần thiết để cung cấp dịch vụ (ví dụ: chia sẻ thông tin với các đối tác thanh toán);

– Khi yêu cầu bởi cơ quan pháp luật hoặc trong quá trình pháp lý;

– Khi việc chia sẻ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của V9bet, khách hàng, hoặc công chúng.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy. Các biện pháp này bao gồm:

– Sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ dữ liệu truyền tải;

– Lưu trữ dữ liệu trong các máy chủ an toàn với các biện pháp bảo mật vật lý và điện tử;

– Hạn chế truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên cần thiết.

Chính Sách Sử Dụng Cookie

V9bet sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin như lịch sử truy cập và lựa chọn của người dùng khi sử dụng dịch vụ. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin để:

– Cung cấp dịch vụ và tiện ích dựa trên nhu cầu và thói quen của người dùng khi truy cập vào V9bet;

– Phát hiện và ngăn chặn các hoạt động giả mạo hoặc phá hoại tài khoản của người dùng.

Quyền Lợi của Người Dùng

Người dùng có quyền:

– Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình;

– Sửa đổi thông tin cá nhân;

– Yêu cầu V9bet ngưng sử dụng dữ liệu cho mục đích tiếp thị.

Chính Sách Chia Sẻ Thông Tin Khách Hàng

Có những trường hợp chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các bên thứ ba để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Các trường hợp cụ thể bao gồm:

Nghiên cứu thị trường và phân tích: Sử dụng thông tin cá nhân để nghiên cứu thị trường, tổng hợp dữ liệu không xác định về các khía cạnh như độ tuổi trung bình và khu vực địa lý. Những thông tin này được ẩn và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê, đảm bảo tính vô danh.

Liên kết với đối tác: Chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các đối tác và trang thông tin liên kết trong nước và quốc tế của V9bet. Đối tác này sẽ tuân thủ các quy định trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Thời Gian Lưu Trữ và Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi chia sẻ thông tin khác sẽ được thông báo cụ thể và đảm bảo sự đồng ý của người dùng. Đối với các tài khoản hiện hành, chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng không giới hạn cho đến khi người dùng đóng tài khoản. Đối với tài khoản đã đóng, thông tin cá nhân sẽ được lưu giữ trong vòng 12 tháng từ ngày đóng tài khoản để phục vụ mục đích phòng chống gian lận và điều tra.

Thay Đổi trong Chính Sách Bảo Mật

Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi một số điểm trong Chính Sách Bảo Mật. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật lần cuối” ở cuối phần Chính Sách Bảo Mật. Hãy đảm bảo rằng người dùng thường xuyên kiểm tra Chính Sách Bảo Mật này để cập nhật thông tin. V9bet cũng sẽ cố gắng thông báo cho người dùng về các thay đổi quan trọng.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

– Địa chỉ: 60 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

– Phone: 0562765503

– Email: hotro.nhacaiv9bet@gmail.com